Várárok Vendégház - Bejeletkezési feltételek

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet és szolgáltatásait az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és az

elutazás napján 10 óráig kérjük elhagyni. Eltérő igény esetén kérjük, vegyék fel a

kapcsolatot a recepcióval.

A szálloda a lefoglalt szálláshelyet az érkezés napján 19 óráig tartja fenn, ezután jogosult

annak értékesítésére.

A szálláshely elfoglalásakor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat

tartalmazza:

• személyes adatok: (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem.

ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)

• vendégek száma

• bankszámlaszám biztosítékként

• a vendég járművének rendszáma

• érkezés és elutazás napja

• 1 db érvényes e-mail cím

• a foglalással létrejött anyagi felelősség, feltételek, házirendek elfogadása

• aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szállodában igénybevett szolgáltatások és a

szállásdíj [visszaigazolt végösszeg] utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől

és a vendég általi aláírásától függetlenül, a szálláshely elfoglalásától fenn áll.

A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Kései kijelentkezés felmerülése esetén vendégeinknek 12 óráig nincs többletköltsége.Abban

az esetben, ha tovább kívánnak maradni vendégeink szobáikban, a recepcióval történt

egyeztetés után lehetőségük van szobájukat megtartani. Ennek többletköltsége 16 óráig 1

éjszaka árának 50%-a, 16 óra után az aznapi éjszaka teljes árát köteles a vendégházban

töltött éjszakákon felül kifizetni.

Foglalás módosítása

Vendégházunk által visszaigazolt foglalások módosítására nincs lehetőség, ha a vendég

módosítani kíván a visszaigazolt foglaláson, akkor először le kell mondania a szobát, melyre

a lemondási feltételeink vonatkoznak, majd egy új ajánlatot kérnie és az új ajánlatot

elfogadnia.

Ajánlataink tartalmán sem tudunk változtatni, a visszaigazolt szolgáltatások nem

cserélhetőek el, azok esetleges fel nem használása nem csökkenti a végösszeget. A

szolgáltatások nem átruházhatóak, szobánként értendőek és használhatóak fel.

Kérjük, szíveskedjenek az extra szolgáltatásokra legkésőbb a bejelentkezéskor – vagy akár

72 órával érkezés előtt - időpontot foglalni.

Lemondási feltételek

A megküldött ajánlatban jelzettek alapján a szoba foglalása abban az esetben garantált,

amennyiben a foglaló kifizetésre került. A foglaló összege a kiajánlott szállásköltség 50%-a,

melyet kérjük, hogy a megadott számlaszámra szíveskedjenek átutalni.

A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek.

Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 7 nappal korábban írásban

lemondja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege visszautalásra kerül, illetve a

lemondott foglalás időpontját követő 1 éven belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű

foglalásánál.

A vendég az általa befizetett foglalót tehát nem veszti el!

Amennyiben a vendég nem él a fentiek szerinti lemondás lehetőségével, és nem jelenik

meg a lefoglalt időszakban, 1 éjszaka teljes árának kifizetésére köteles.

Ajándékutalvánnyal történő foglalásokra a foglaló fizetésével garantált lemondási feltételek

érvényesek, az ajándékutalvány teljes összegét foglalóként kezeljük. Ajándékutalvánnyal

történő foglalás esetén a szoba az érkezést megelőző 7 nappal, írásban módosítható.

Csoportos, több szobára vonatkozó feltételek

A vendégház minden foglalásra ugyanezen feltételeit érvényesítheti, amely a vendégház

által nyújtott minden fajta szolgáltatásra is egyaránt vonatkozik.

4, vagy több szoba együttes foglalása esetén a Várárok Vendégház szobánkénti foglalót kér

automatikusan, amelynek összege az időszaktól és a szobák számától függően kerül

meghatározásra, valamint kéri az összes vendég adatainak megadását az érkezést

megelőzően (név, születési hely és idő, lakcím).

Egyéb rendelkezések

Vendégházunk fenntartja a jogot, hogy indok nélkül is változtathat a visszaigazolt foglalás

tartalmán. A programváltozás jogát fenntartjuk.

A vendégház közös használatú terei (pl.jacuzzi, szauna, alsó és felső terasz, parkoló) a

szabad kapacitás és férőhelyek szerint használhatóak. A szállóvendégek részére e

tereinkben kizárólagos használatot nem tudunk biztosítani.

A Várárok Vendégház fenntartja a jogot, hogy az év bármely napján, előzetes értesítés

nélkül is karbantartási, javítási munkálatokat végezzen az épületben. A vendégház lehetőség

szerint mielőbb elvégzi e feladatait, amelyek zajhatással is járhatnak. Az esetleges

kellemetlen hatások miatt a vendégházat nem terheli kártérítési kötelezettség vendégei felé.

A Várárok Vendégház jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali

hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

• a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a

szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló

helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

• a vendég a vendégház házirendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás

ellenére sem hagyja abba,

• a vendég nem tartja be a vendégház biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik

és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

• a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván

viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más

elfogadhatatlan magatartást tanúsít,

• a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég

nyugalmát,

• a szerződő fél, vagy a vendég a Várárok Vendégház által igényelt fizetési kötelezettségét

a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

Fontosabb házirend szabályok

• Csúszásveszély: Azon helyiségeink, ahol a legkisebb mennyiségű, vagy fröccsenő víz

előfordulási esélye is felmerül, fokozottan csúszásveszélyesek. A vendégház nem

köteles erre figyelmeztető táblát kihelyezni, a vendégek saját felelőssége, hogy

ügyeljenek testi épségükre.

• Dohányzás: Szállodánk nemdohányzó, dohányzásra kijelölt hely: bejárattól min. 5 m

távolságra. A kijelölt helyen kívül dohányzó vendég 30.000 Ft/alkalom díjat köteles

téríteni.

• Étterem: Alkalomhoz illő ruhaviselet kötelező. Fürdőköntösben, fürdőruhában

éttermünkben nem tartózkodhatnak.

• Háziállat: Házi kedvencek érkezése minden esetben előzetes egyeztetést igényel a

Vendégház menedzserével.

• Ne zavarjanak tábla: A szálloda fenntartja a jogot, hogy ha úgy ítéli meg, akár indok nélkül

is a “Ne zavarjanak” tábla szoba ajtóra történő külső kihelyezése ellenére is kinyissa

a vendég szobájának ajtaját.

• Parkolás: A vendégház területén, közvetlen az épület mellett található. Vendégeink

részére nyitott kerékpártárolóval is rendelkezünk. Parkolási rend és a Kresz

szabályai érvényesek.

• Szauna és jacuzzi: 12 év feletti vendégeink részére, 12 év alatt felnőtt felügyelete mellett

engedélyezett.

• Vendégek fogadása: bejelentése előre kötelező a Recepción. Szolgáltatásainkat nem

kínáljuk külső Vendégeknek (térítés ellenében sem).

• A vendég adatainak kezelése: Alapvetően a vendégház nem adja ki harmadik félnek a

vendégek adatait.

A vendég kötelezettségei:

• A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a

szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

• A vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak

folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató szállodájában.

• A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a vendégház recepcióján és

minden szükséges adatot a vendégház rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz

szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek

egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

A vendég kártérítési felelőssége:

• a vendég köteles mindazon károkért helytállni, amelyeket a Várárok Vendégház, vagy

harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy e személyek

bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek miatt.

• a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését

közvetlenül a Vendégház jogosult követelni.

A Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton

rendezni. A honlapon megtalálható foglalási és lemondási feltételek és a recepción

megtalálható írott foglalási és lemondási feltételek különbözősége esetén minden esetben a

recepción megtalálható feltételek érvényesek. Vitás esetben a vendég részére ingyenesen

biztosítunk másolatot.